Jihlavská obalovna s.r.o.
_________

   Společnost Jihlavská obalovna s.r.o. je dceřinou společností  Metrostav a.s. zabývající se výrobou a prodejem asfaltových směsí určených zejména pro výstavbu a rekonstrukce pozemních komunikací. Nová obalovna ASKOM VS3T, uvedená​ do provozu v roce 2021, se řadí mezi nejmodernější stojní zařízení s ekologickým provozem a výkonem, který pokrývá potřeby všech odběratelů.  

Společnost je součástí koncernu Skupina Metrostav  
Společnost se hlásí k Etickému kodexu Skupiny Metrostav

Politika kvality

Strategickým záměrem společnosti Jihlavská obalovna s.r.o. je systémovým přístupem dosáhnout vysoké kvality poskytovaných služeb při minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí a dosažení spokojenosti našich zákazníků.       
 ·   uspokojovat potřeby a očekávání našich zákazníků při plnění požadavků právních předpisů a dalších požadavků pro oblast kvality; 
 ·   uplatňovat systém managementu kvality a neustále ho zlepšovat; 
 ·   prevencí rizik předcházet možnosti vzniku mimořádných událostí, jejichž dopad má vliv na      kvalitu poskytovaných služeb; 
 ·    zvyšovat angažovanost, motivaci, povědomí a odbornou úroveň zaměstnanců se zaměřením na kvalitu poskytovaných služeb.  Vedení společnosti se zavazuje poskytnout podporu, potřebné zdroje a vytvářet podmínky umožňující plnění vyhlášené Politiky kvality.                      

Ctibor Machálka – vedoucí obalovny